Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriterar vilka projekt som ska finansieras från regional- och socialfonden. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Förvaltande myndigheter är Tillväxtverket för regionalfonden och ESF-rådet för socialfonden. Strukturfondsprogrammen gäller under perioden 2014-2020.

 Content Editor

 Var hittar jag möteshandlingarna?

För att kunna hämta mötes-handlingarna behöver du ett lösenord.

Kontakta:

Sara Wiss, 010-225 54 73